Giải Mã Giấc Mơ
Free

Giải Mã Giấc Mơ

Maxi Mum July 24, 2014 Lifestyle
Used this app? Rate it

15 usersinstalled this application

592 KB
10.000+
2.3 and up

Description

Một ứng dụng nhỏ liệt kê tương đối đầy đủ và giải thích ý nghĩa các giấc mơ bạn gặp phải khi ngủ.
Đặc điểm :
- Xắp xếp theo thứ tự abc , đầy đủ , rõ ràng.
- Rất nhẹ , chỉ hơn 500kb nên sẽ tiết kiệm bộ nhớ của máy.
- Xem ở chế độ offline.
- Tương thích với Jelly Bean.
- Hoàn toàn miễn phí.

Write a review

User reviews

Don't miss interesting stories

 • No More Facebook Messaging for iPhone and Android

  No More Facebook Messaging for iPhone and Android

  News
 • $110,000 Bounty For Cracking Tor

  $110,000 Bounty For Cracking Tor

  News
 • The Pirate Bay Launches its Mobile Version

  The Pirate Bay Launches its Mobile Version

  News
 • The Walking Dead Season 3 Is Confirmed

  The Walking Dead Season 3 Is Confirmed

  News
 • Google Will Be Analyzing Your DNA

  Google Will Be Analyzing Your DNA

  News
 • US Congress Editing Blocked By Wikipedia

  US Congress Editing Blocked By Wikipedia

  News
 • Google Chrome will not rely on OpenSSL

  Google Chrome will not rely on OpenSSL

  News
 • Top 7 Cloud Storage Services

  Top 7 Cloud Storage Services

  Article
 • Self-Building Robotic Furniture: Dream Or Reality?

  Self-Building Robotic Furniture: Dream Or Reality?

  News
 • Google And Twitch Seal The Deal for $1 Billion

  Google And Twitch Seal The Deal for $1 Billion

  News